Kalendar takmičenja -strani jezici 2011/2012.godine

Kalendar takmičenja iz stranih jezika za učenike osnovnih škola 2011/2012. godine:

Opštinsko takmičenje-10.marta 2012.godine u 10.00

Gradsko takmičenje. 29.aprila 2012. godine

Republičko takmičenje-26.maja 2012.godine

Kalendar takmičenja iz stranih jezika za učenike srednjih škola  2011/2012. godine:

Gradsko takmičenje-17.marta 2012.godine

Republičko takmičenje-21.aprila 2012.godine